100% klimaatneutraal bijeenkomen

Klimaatneutraal vergaderen kan dat? Ja, waarom niet. Samen met onze partner Groenbalans zorgen we voor de gehele compensatie van de CO2-uitstoot van de geplande bijeenkomst. Groenbalans heeft op basis van een uitgebreide studie deze compensatie onderzocht, uitgewerkt en vastgesteld. Aangezien nooit alle CO2-uitstoot geneutraliseerd kan worden, kunnen we hiermee wel een wezenlijke bijdrage leveren in de compensatie ervan. Dat vinden we wel zo netjes.

CO2-footprint via GroenBalans

Groenbalans heeft de CO2-uitstoot van La Vie in 2020 berekend. Dit gaat volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas protocol en de vastgestelde CO2-emissiefactoren. Na het inventariseren van de CO2-footprint kijken wij als locatie naar mogelijke bezuinigingen en meer verduurzaming. De uitstoot die onvermijdbaar is, compenseren wij door middel van een compensatieregeling in duurzame projecten. Hierdoor kunt u Klimaatneutraal bijeenkomen in La Vie.

Investeren in duurzame projecten

Uit elk duurzaam project komen CO2 rechten voort (Groenbalans.nl, 2021). Deze rechten laten zien hoeveel duurzame energie is opgewekt en wat de vermindering van de CO2-uitstoot is. Doormiddel van investeringen in deze rechten kunnen we de projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen. Op deze manier compenseren we onze eigen CO2-uitstoot en kunt u Klimaatneutraal bijeenkomen in La Vie. Zo betaalt La Vie de CO2-rechten uit het VCS Hydro Power Project in India. Hierbij staat VCS voor Verified Carbon Standard. Daarmee moet een project aan bepaalde eisen voldoen.

VCS Hydro Power Project

Het Hydro Power Project investeert in een nieuw energiesysteem in India. Hierbij wordt energie opgewekt door de natuurlijke stroming van de rivier en het hoogteverschil. De energie die ontstaat is schone energie en beperkt daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen. Naast de oplevering van energie zorgt dit project ook voor werkgelegenheid en verbetering van faciliteiten. Aangezien het project volledig wordt gerealiseerd vanuit de opbrengsten van CO2-rechten, voldoet het daarmee aan de eisen van VCS-projecten.